Meddelelse om databeskyttelse

Kontorfuntionen, Egøjevej 67, 4600 Køge, Denmark (“Kontorfunktionen”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Kontorfunktionen som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med vores services og brugen af kontorfunktionen.dk.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata.

1. Kategorier af persondata og formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlings-grundlag:


* Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og din e-mail-adresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale.

Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6(1)(a). Du kan til enhver-tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønkser at modtage markeds-føring fra os.

* Svar på henvendelser via Kontorfunktionen.dk, eller andre kanaler (herunder sociale medier, e-mail, mv.) – kundeservice

Hvis du kontakter os vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver I den forbindelse, (fx navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, detaljer i din henvendelse, mv.). Vores kundeservice-team har ad-gang til disse data, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse (GDPR artikel 6(1)(f)).

* Markedsføring

Vi bruger også sociale mediers løsninger til at brande og markedsføre vores services (fx Facebook Custom Audience). I den forbindelse sender vi en hashet e-mailadresse til det pågældende sociale medie, som vi har fået fra dig i andre sam-menhænge (fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller ved køb i vores webshop), som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres plat-form.

Denne videregivelse er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands (GDPR artikel 6(1)(f)).

* Interaktion med Kontorfunktionen på sociale medier

Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale me-dier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne privatlivspolitik såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier.

For information om, hvordan vi behandler personoplysninger I forbindelse med job-ansøgninger, se vores Privacy Policy for kandidater.

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behand-ler personoplysninger på Kontorfunktionens vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt Ar-las instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger.

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde oven-nævnte formål, of med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bog-føringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer.

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden til Datatilsynet.

5. Indsigelsesret

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser (persondataforordningens art. 6(1)(f)). Vi vil i så fald ophøre med behand-lingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vores legitime interesse går forud for din interesse, eller fordi persondataene er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

6. Gør brug af dine rettigheder

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her.

7. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

Version 1.1, Januar 2019